Nyheter

Taxi idag nr. 8 2015 ute på fredag

På fredag utkommer årets sista nummer av Taxi idag. I det möter du Svenska Taxiförbundets nyvalda styrelseordförande, Peter Norman. Dessutom bjuds läsning från Förbundets Kongress och … Läs mer

Åkte taxi utan att betala – frias

Den person som åkta taxi från Malmö till Linköping utan att betala för resan frias från bedrägeri. Domstolen menar att han inte hade för avsikt att lura taxiföraren. Dock blev han dömd att betala 4000 … Läs mer

Taxi Kurirs vd i Göteborg får gå

Taxi Kurir har varit i blåsväder efter att Färdtjänsten i Göteborg gått ut med kritik mot bolaget i ett publikt pressmeddelande. I pressmeddelandet kunde man bland annat läsa att äldre och … Läs mer

pris

Lag om tydlig prisuppgift har gjort skillnad

En undersökning genomförd av Transportstyrelsen visar att jämförelsepriserna hos taxibolagen i storstäderna har sjunkit. – Det man kan konstatera är att risken för att taxikunderna ska drabbas av … Läs mer

svarttaxi

Taxinäringen hotas av svarttaxi via Facebook

Att använda Facebook som ett forum för att marknadsföra svarttaxi blir allt vanligare. I Sollefteå har svarttaxigruppen, som är sluten, runt 800 medlemmar. I gruppen går det att läsa vem som är ledig … Läs mer

Nyhetsarkiv