Hem arrow Nyheter
Svenska Taxiförbundet: ”Taxameter är ett krav”
2014-04-08

Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens lagrådsremiss om redovisningscentraler för taxi. Den är ett steg framåt. Men tyvärr har regeringen inte vågat upphäva möjligheten att göra undantag från skyldigheten att ha taxameter. Det innebär att ansvaret även fortsättningsvis ligger hos Transportstyrelsen som hittills, enligt Svenska Taxiförbundet, inte har visat gott omdöme i dispensgivningen:

– Nu måste finansminister Anders Borg, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och övriga medlemmar i regeringen ta sitt ansvar. I annat fall kommer fusket med skatter, avgifter och bidrag att fortsätta urholka statskassan och myndigheternas tillsyn av taxibranschen att förbli dysfunktionell.

 
Taxi Göteborg byter ordförande
2014-03-27

Efter ett år som styrelseordförande för Taxi Göteborg lämnar Bengt Olvenmark sin post. Tillsammans med styrelsen har han lagt grunden till ett antal stora förändringar. Han väljer nu att avgå för att ge utrymme för fortsatt utveckling av Taxi Göteborg. Magnus Wendéus, som varit vice ordförande, blir ställföreträdande ordförande till dess att en ny ersättare kan presenteras.

– Vi ska se till att processen går så snabbt som möjligt, men det viktigaste är att vi hittar en person som vill fortsätta det utvecklingsarbete som har påbörjats, säger Magnus Wendéus.

 
Eldriven taxi drar ur sladden
2014-03-19

Taxibolaget Cleardrive, som skulle ha drivit ett taxiprojekt med elbilar för sju miljoner danska kronor i Köpenhamn och Odense, drar ur sladden innan den första taxin har börjat rulla. Det är omöjligt att få ihop finansieringen, säger företaget Cleardrive som står bakom projektet, berättar nyhetsbyrån News Øresund.

Bolaget och dess försöksprojekt Taxi & Tesla fick sju miljoner danska kronor i stöd från regeringens transportavtal i november. Syftet var att inspirera passagerare och fackfolk till en miljövänlig och eldriven transportlösning. 

Bolaget hade reserverat 50 exemplar av elbilsmodellen Tesla S, som har en liknande storlek och räckvidd (25–30 mil) som de dieseldrivna taxibilar, som vanligtvis kör på de danska gatorna. Nu satsar Cleardrive på ett samarbete med Taxa Nord, som ska ta i drift tio Teslabilar på norra Själland under våren och sommaren.

 
Nollvision för färdtjänsten
2014-03-19

Med anledning av att klagomålen på färdtjänsten har ökat säger Svenska Taxiförbundet att samarbete krävs:

– Att peka finger mot varandra löser inte problemen, tvärtom, hävdar Svenska Taxiförbundet.

– Låt oss tillsammans jobba för en nollvision. Låt alla inblandade sätta sig tillsammans och diskutera hur vi ska nå detta mål. Vi uppmanar politiker, upphandlare, utförare och brukare att ta ett gemensamt ansvar för att förhindra enskilda tragedier i framtiden. Svenska Taxiförbundet tar gärna en framträdande roll i ett sådant samarbete.

 

 
Ordning och reda inom taxinäringen
2014-03-04

Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till Transportstyrelsens förslag för bättre regelefterlevnad inom taxi. Transportstyrelsen överlämnade nyligen till regeringen utredningen om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg.

Utredningen föreslår bland annat att om man ska åka med en taxi, där högsta jämförpriset överstiger 500 kronor, ska taxiföraren lämna en uppgift om högsta pris för resan innan den startar, ett pris som sedan inte får överskridas.  Utredningen vill att polisen ges befogenheter att kunna beslagta registreringsskyltarna om taxametern inte fungerar. Transportstyrelsen föreslår också krav på att taxiförare ska avlägga prov i lokalkännedom i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 
Taxi Kurir välkomnar förslaget om redovisningscentraler
2014-02-25

Taxi Kurir är positivt till Näringsdepartementsförslag om redovisningscentraler för taxi. Taxi Kurir är medlem i SvenskaTaxiförbundet, som beräknar att taxinäringen i Sverige omsätter cirka 14 miljarder kronor per år. Man beräknar också att runt en miljard kronor av omsättningen undantas från den årliga redovisningen.

– Vi tycker det är bra att Näringsdepartementet villstäda upp bland oseriösa taxiföretag. För oss är det självklart att allataxameterns uppgifter, till exempel transporter, tomkörning och betalning, skaöverföras direkt till särskilt utformade redovisningscentraler, säger MagnusKlintbäck, som är vd för Taxi Kurir Stockholm samt vice ordförande i SvenskaTaxiförbundet.

– Det vi känner viss oro för är om man planerar att starta en ny tillsynsmyndighet. Vi anser att Skattemyndigheten mycket väl kan vara kontrollinstans för redovisningscentralerna, fortsätter Magnus Klintbäck.

 

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>