Hem arrow Annonsera
PDF Skriv ut E-post

Beslutsfattarna läser Taxi idag

Vår läsarundersökning (augusti 2008) visar att Taxi idag är en intressant och mycket uppskattad tidning!

Undersökningen visar tidningens starka ställning som annonsplats.

 • Taxi idag har minst 10 000 läsare
 • 70 procent av våra läsare läser alla nummer av tidningen
 • Nästan 60 procent av våra läsare ägnar varje nummer minst en halvtimme
 • En stor majoritet (68 procent) anser att tidningen är mycket bra
 • Tidningen upplevs som trovärdig eller mycket trovärdig av hela 83 procent av läsekretsen
 • En stor majoritet (70 procent) anser att tidningen känns aktuell eller mycket aktuell
 • 79 procent gillar tidningens layout, papper och bildmaterial
 • Varannan läsare anser att tidningen både är inspirerande och nyttig
 • En tredjedel av läsarna får värdefull och användbar information i Taxi idags annonser, vilket är betydligt fler än vid vår förra mätning, 2004
 • En av fyra ger nyttovärdet 4 av 5 möjliga
 • 75 procent deltar i mycket stor utsträckning i beslut som rör inköp av taxifordon
 • 75 procent deltar i mycket stor utsträckning i beslut som rör investeringar i taxiverksamhet.

Svensk taxinäring är på många områden ledande inom användningen av högteknologi – high tech. Detta får till följd att branschen handlar teknik och annat för närmare tre miljarder kronor om året. Enbart inköpen av nya taxibilar ligger på ca 800 miljoner kronor om året. Varje taxibil förbrukar 7000–10 000 liter drivmedel per år.

Utöver detta tillkommer service, däck, kommunikationsutrustning, taxametrar och mycket mer av high tech-tillbehör. Taxi idag är den enda fristående branschtidningen som når Sveriges taxiåkare. Den TS-kontrollerade upplagan är 5 200 exemplar och distribueras dels till alla åkare som är medlemmar i Svenska Taxiförbundet, dels till ett antal prenumeranter.

Tidningen cirkuleras i stor utsträckning och undersökningen indikerar att minst 10 000 personer läser varje tidningsnummer av Taxi idag. Taxi idag skriver om allt som rör taxibranschen. Vi gör reportage om taxiföretag över hela Sverige, testar nya taxibilar och annan teknik, bevakar teknikutvecklingen, följer upphandlingar och skriver om olika myndighetsförslag som berör taxi.

Har du som annonsör råd att missa den stora marknad som Taxi idags läsare utgör? Som annonsör når du en bransch som ständigt är på väg – framåt!

Anders Forsström
Publisher

taxi_prislista_2014_bild.gif

Ladda ned prislista 
Ladda ned prislista (ENG)