Hem arrow Kalendarium
Svenska Taxiförbundets Kalendariumn den 22 november 2013 – 31 januari 2014 PDF Skriv ut E-post
Ett axplock ur det som hänt och kommer att hända inom Svenska Taxiförbundet. Observera att planerade möten kan ställas in och nya komma till!

November
4-5 Förbundsdirektör Per Juth deltar i SKLs färdtjänstkonferens, i Örebro
5 Ejert Seijboldt deltar i Trafikverkets Tillgänglighetsråd, i Stockholm
6-7 Förbundsordförande Bo Bylund i möte med IRU, International Road Transport Union
6 Hans Weinehall deltar i samverkansmöte Norr hos Transportstyrelsen
Anders Berge och Ejert Seijboldt i möte med Transportstyrelsen om vilotider, i Stockholm
Per Juth i möte med Trygg Hansa, i Stockholm
Per Juth, Anders Berge och Claudio Skubla i möte med Transportstyrelsen om regeringsuppdraget Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg, i Stockholm
8 Per Juth och Claudio Skubla i möte med Företagarna, i Stockholm
11 Per Juth och Claudio Skubla i möte med Näringsdepartementet, i Stockholm
Anders Berge i möte i Indexrådet inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik
13-14 Hans Weinehall medverkar vid BioFuels seminarium om biobränslen, fordonsgas och upphandling, i Piteå
14 Per Juth och Claudio Skubla i möte med Almega, i Stockholm
Ejert Seijboldt deltar i SKL:s Skolskjutskonferens, i Stockholm
19 Claudio Skubla deltar i Trafikanalys Marknadsöppningsdag 2013, i Stockholm
20 Anders Böcker deltar i Skånetrafikens företagsråd för kollektivtrafiken i Hässleholm.
Per Juth och Anders Berge deltar i Skatteverkets Skattemanifestation, i Stockholm
22 Claudio Skubla i möte med Transportgruppen om Stora TransportDagen 2014, i Stockholm
23 Per Juth och Claudio Skubla i möte med Resenärsforum, i Stockholm
27-28 Svenska Taxiförbundets stora Novemberkonferens 2013, i Upplands Väsby i Stockholm
27 Anders Böcker deltar i Region Skåne-dialog om uppdatering av trafikförsörjningsprogram. Kristianstad

December
3 Per Juth och Claudio Skubla i möte med Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S) och Roger Mogert (S)
9 Claudio Skubla deltar i möte i Trafikverkets Persontransportråd, i Stockholm
12 Per Juth, Anders Berge och Claudio Skubla i möte med Transportstyrelsen om regeringsuppdraget Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg, i Stockholm
13 Hans Weinehall deltar i möte med Umeå Flygråd, i Umeå
18 Möte i Förbundsstyrelsen

Januari 2014
8-9 Transportforum 2014 (VTI), i Linköping
31 Stora InfraDagen 2014, i Stockholm