Kvotplikt ökar andelen biobränslen

Regeringens drivmedelspaket, som ingår i vårpropositionen, syftar till att minska koldioxidutsläppen med ytterligare 600 000 ton per år. Bland annat ska en kvotplikt införas som ökar mängden biodrivmedel på marknaden
Dagens regler innebär att möjligheterna att blanda etanol i bensin och fettsyrametylestrar (Fame) i diesel inte används fullt ut. Regeringen avser att under 2014 införa en kvotplikt som fördubblar etanolinblandningen i bensin och ökar Fame-inblandningen i diesel med 50 procent.

Sverige inför därför nya låginblandningsbränslen med tio volymprocent etanol i bensin och sju volymprocent Fame i diesel på marknaden.
Generellt sett innebär ett kvotpliktssystem att en viss andel av bränslet som tillhandahålls eller säljs måste vara förnybart.
År 2013 införs en låg skatt på den etanol och den Fame som blandas in i bensin respektive diesel. Förslaget beräknas inte medföra några höjningar av pumppriset för bensin nästa år jämfört med i år.
För att ytterligare minska transportsektorns klimatpåverkan ges också full skattebefrielse för att blanda in upp till 15 procent hydrerade vegetabiliska oljor och fetter (HVO) i reguljär diesel. Restprodukter från skogsindustrin är råvara i HVO.