Processen i förvaltningsrätten beräknas ta cirka sex månader. I ett första läge ska yttranden lämnas in av de taxibolag som överklagat upphandlingen. Även kommunen kommer att lämna in yttranden till förvaltningsrätten. "När rätten fått in samtliga handlingar så har den tre månader på sig att behandla överklagan." Tanken var att Arboga Taxi skulle ha tagit över verksamheten med samhällsbetalda resor i kommunen den 15 augusti. "Att förvaltningsrätten hunnit pröva och fatta ett beslut när det gäller upphandlingen till dess är inte troligt. Vi valde därför att skriva ett tillfälligt avtal på sex månader så att vi skulle säkra upp att det inte blev några problem med bland annat skolskjutsar under höstterminen." Om kommunen får rätt i förvaltningsrätten, så kan Arboga Taxi komma att ta över verksamheten från den 7 januari 2018. "Får vi rätt finns den en risk att ärendet överklagas till nästa rättsinstans som är kammarrätten. Det kan också vara så att förvaltningsrätten går på de klagandes linje. Då kan det vara aktuellt att vi överklagar alternativt måste göra en ny upphandling. Detta innebär att behöver skriva ytterligare ett tillfälligt avtal för att säkra upp att de samhällsbetalda resorna fungerar."