I början av juni berättade Enköpings-Posten att kommunen skrivit ett tillfälligt avtal med nuvarande leverantören Taxi Exact under tiden som processen pågår. Avtalet med Taxi Exact gäller i ett första läge i sex månader, men en förlängning kan bli aktuell. Nu begär Taxi Enköping en ny överprövning och har vänt sig till förvaltningsrätten "Någon i avtalet grundad rätt att förlänga det ursprungliga avtalet föreligger inte, varför den nu träffade överenskommelsen istället utgör ett nytt avtal och en ny upphandling", skriver företaget i sin överprövning. Taxi Enköping menar att det första upphandlingsunderlaget kom flera månader försent. "Kommunen har själv uppskattat tiden för en rättslig prövning till cirka sex månader", skriver Taxi Enköping och menar att tidsaspekten är något man borde ha tagit hänsyn till i sitt upphandlingsarbete.