Nyheter

AndersAndersson

Lyckad lansering av BKY

Omkring tio stora beställningscentraler runt om i landet har redan ansökt om att få ansluta sig sedan det digitala systemet för berhörighetskontroll av yrkesförare (BKY) lanserades i måndags … Läs mer

Digital behörighetskontroll för TFL lanserad

Idag (15/12) lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer.  Genom att koppla upp sig mot systemet får taxiföretagen tillgång till ett smidigt … Läs mer

taxi1

Svenska taxiresenärer väljer baksätet

Över hälften av de svenska taxikunderna sätter sig i baksätet när de åker själv, det visar en undersökning genomförd av Taxipriser.se. Av de 4676 som svarade på enkäten svarade hela 54,5 procent att … Läs mer

Taxi får fortsatt köa med övrig trafik

  Taxi och färdtjänst har länge haft ett önskemål om att få använda en del av kollektivkörfälten i centrala Göteborg. Men trafikkontoret i staden har efter en tids utredning kommit fram … Läs mer

SAMSUNG CSC

Riksdagsbeslut om taxiskärpning

Från och med 1 januari 2015 ska taxikunder ha rätt att få en prisuppgift samt information om vad högsta priset för resan kan bli då de beställer en resa, ett beslut som riksdagen tog på … Läs mer

taxi

Antalet taxiföretag minskar i Värmland

I takt med att reglerna för taxibranschen skärps, minskar antalet registrerade taxibolag i Värmland. På tre år har det skett en minskning med 20 bolag och i nuläget finns det 128 registrerade företag … Läs mer

Bua taxi varslar sina anställda

Den hårda konkurrensen om sjuktransporter och färdtjänst ligger bakom Bua taxis beslut att varsla samtliga av sina tio anställda. Anbudet som kommit in från konkurrenten för att få köra i Varberg … Läs mer

Nytt moment i körprovet för TFL

Den 1 januari 2015 kompletteras det praktiska körprovet för blivande taxiförare med ett moment som innebär att föraren ska klara att hantera en karta eller teknisk utrustning för att kunden ska kunna … Läs mer

Taxi Kurir

Uppsala kommun förändrar färdtjänsten

Just nu organiseras en trafikcentral där fjorton medarbetare står redo att ta hand om alla färdtjänsts resenärer. Den 12 januari 2015 kommer den nya färdtjänsten att tas i bruk. Det är gatu- och … Läs mer

Nyhetsarkiv