Annons:
Annons:

Taxi bör räknas som kollektivtrafik fullt ut i framtida miljözoner, säger Lennart Kalderén. Då blir hela staden tillgänglig för alla som idag är beroende av bil för att kunna ta sig dit de ska. Foto: Svenska Taxiförbundet

Miljözonerna visar att taxi måste accepteras som kollektivtrafik

Artikel

Stockholms stads politiker har beslutat att införa en miljözon, klass 3 för trafiken där endast elfordon samt vätgasdrivna fordon får köra. Miljözonen ska införas redan från och med nyårsafton 2024 och omfattar området inom Kungsgatan-Birger Jarlsgatan – Hamngatan – Sveavägen, d v s den inre citykärnan. Lagstiftningen Trafikförordningen, 11 kap 4 § innebär att taxi har dispens för att köra färdtjänst och sjukresor i miljözonen. När fordonet används för andra persontransporter gäller inte undantaget. 

 Våra medlemsföretag står bakom besluten med införandet av miljözoner i storstadstrafik. Men det är en omöjlighet att byta ut hela fordonsparken så snabbt som på ett år.

Taxi Stockholm och Cabonline ligger båda långt framme i att ställa om fordonsflottan till eldrivna fordon. Utmaningarna är dock flera, inte minst gäller det tillgång till lämpliga eldrivna fordon med räckvidd, vinteranpassning, bagagekapacitet, serviceavtal osv samt finansiering. Till det tillkommer möjligheten att ladda fordonen på strategiskt viktiga platser i Stockholm. 

När miljözonen införs är det avgörande att regleringen verkligen gäller, med andra ord att polisens kontroller är viktiga. Historien avskräcker dock, enligt uppgift är det ett fåtal bilförare som fällts för till exempel dubbdäcksförbudet på Hornsgatan. De politiker som beslutar om miljözonen har också ett ansvar för att lagstiftningen verkligen fungerar och inte blir en ytterligare faktor som snedvrider konkurrensen.

Definiera kollektivtrafik 

Statsmakternas olika definitioner av ”kollektivtrafik” lämnar en del i övrigt att önska. Taxi har av regeringen definierats som ”kommersiell kollektivtrafik” enligt en lagrådsremiss den 28 december 2020, dock gäller det inte fullt ut när det till exempel gäller taxis tillstånd att köra i kollektivfiler. Den enkla lösningen är ju att se taxi som ett transportmedel som bidrar till att minimera privatbilismen, såväl i storstäder som på landsbygden. Taxifordon kan transportera flera tiotal passagerare över ett körpass när privatbilen ofta inskränker sig till föraren. I stor utsträckning fungerar taxi som kollektivtrafikens förlängda arm och är en viktig förutsättning för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för fler, inte minst för de som bor långt från hållplatser och tågstationer. För inte är det väl så att det enbart är skattesubventionerade buss eller tågresor som är ”fina nog” att inkluderas? Som exempel har SL, Storstockholms lokaltrafik AB, 50 procent av sina intäkter direkt från skattemedel.

 I de föreslagna miljözonerna visar det sig dessutom att reglerna kommer att se olika ut. Bussar som drivs med laddhybrid och väger över 3,5 ton får trafikera miljözon 3. Det gäller dock inte personbilar som drivs med laddhybrid. Det betyder att kollektivtrafik på väg med laddhybridbussar får trafikera miljözonerna medan kollektivtrafik med taxi utrustade med laddhybrid; personbil eller minibuss, inte får köra där. Det rimliga borde vara att all kollektivtrafik på väg omfattas av samma regler.

Rimlig omställningstid

Miljözonerna och kravet på eldrivna fordon är välkomna, men det måste finnas en rimlig omställningstid som är ekonomisk hållbar för företagare som inte omfattas av skattefinansiering. Samhället har allt att vinna på att taxi erkänns som en del av kollektivtrafiken när det gäller lagstiftningen, för såväl miljözoner som kollektivkörfält. 

 

 

Svenska Taxiförbundet, besöksadress: Karlavägen 83, 114 59 Stockholm, 08-566 21 660, info@taxiforbundet.se

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår