Annons:

Svenska Taxiförbundet Informerar: Svarttaxi göder skuggsamhället

Artikel

På senare tid har media rapporterat om svarttaxiförare som öppet annonserar sina resetjänster på Facebook. Problemet med svarttaxi på Facebook är inte nytt, Svenska Taxiförbundet visade i en rapport redan år 2018 hur förekomsten undanhåller skatter och utsätter passagerarna för stora risker, där våra ungdomar är överrepresenterade.

En anledning till att svarttaxi fortsätter att växa är att seriös taxi upplevs för dyrt, inte minst av unga resenärer. En stor del av taxikostnaden består av skatter och lagstadgade avgifter. Då svarttaxiförarna varken betalar skatt eller avgifter kan inte de seriösa taxiföretagen konkurrera och tvingas begränsa eller i värsta fall helt lägga ned sina företag. Utvecklingen leder till att allt fler kommuner saknar laglig taxi­service och de illegala tjänsterna får ett allt starkare fäste. Möjligheten för den offentliga sektorn att upphandla skolskjuts, färdtjänst och sjukresor minskar. 

En kriminell verksamhet med många förlorare

Samåkning mellan bekanta privatpersoner är förvisso tillåtet men ställer man förare och fordon till förfogande för allmänheten utan att ha taxitillstånd, då bedriver man olaga taxitrafik. Att åka med svarttaxi är riskfyllt, misshandel och ännu värre brott förekommer. Försäkringsskyddet för “kunden” är osäkert, då förarna bland annat saknar ansvarsförsäkring. Svarttaxi har ingen beställningscentral som tar ansvar för transporter och kundkontakter.

Svarttaxins ”kunder” medverkar till att konkurrensen med seriös näringsverksamhet sätts ur spel och att samhället förlorar skatteintäkter. Taxiförare som arbetar svart och inte kan försörja sig på ett lagligt sätt hamnar utanför samhällets sociala skyddsnät. Den seriösa taxinäringen, som för många är en viktig inkörsport till arbetslivet och för många invandrare också till det svenska samhället drabbas. Taxi har ett stort rekryteringsbehov och kan med rätt förutsättningar erbjuda riktiga jobb.

Långsiktiga lösningar måste till

I Svenska Taxiförbundets rapport ”Sveriges Hemligaste kollektivtrafik” framgår att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig med anropsstyrd taxi för människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. En utveckling av den anropsstyrda taxitjänsten skulle kunna bidra till att rädda kvar taxinäringen i många delar av landet. Det nationella kunskapscentrumet för kollektivtrafik K2 har visat att ett anropsstyrt fordon kan ersätta upp till 30 privata fordon. Det som resenärerna gillar mest är resorna dörr-till-dörr, ökad tillgång till kollektivtrafik, flexibilitet till rutt och tidtabell och att tjänsten kan bidra till ökad säkerhet.

Våra politiker måste agera nu

Åtgärder mot svarttaxiproblemet kan inte vänta. Kontrollen och lagföringen från polis och åklagare är näst intill obefintlig. Trots att razzior mot svarttaxi ger god effekt, lämnas fältet fritt för den svarta sektorn att växa till sig. När utrymmet för kriminell verksamhet tillåts öka urholkas förtroendet för samhället. Svenska Taxiförbundet ser med stor oro på hur “taxidöden” breder ut sig, inte minst i mindre orter, där våra medlemsföretag inte längre kan upprätthålla taxiservice för privatpersoner.

Polis och åklagare måste använda de verktyg och resurser som krävs för att beivra alla brott. Ingen gynnas av att skuggsamhället fortsätter växa.

Svenska Taxiförbundet, besöksadress: Karlavägen 83, 114 59 Stockholm, 08-566 21 660, info@taxiforbundet.se

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår