Annons:
Annons:

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet och hela taxi­sverige är mycket kritiska mot Din Tur i Västernorrland.

Västernorrland – en strid taxi måste ta

Artikel

Det finns de som påstår att taxinäringen är alltför nitisk i att ta strid. En del menar att vi inte ska sätta oss till motvärn mot illa skötta upp­handlingar utan i stället ”marknads­anpassa” oss. Förbundet måste dock reagera när vårt rättssystem inte förmår upprätthålla de lagliga ramarna för vår näring. En lärdom för livet är att man måste välja sina strider, annars kan motgångar skapa resignation. Och det finns händelser där man måste visa var gränsen går. Beställningscentralerna i Västernorrland; Taxi Drakstaden, Sollef­teå Taxi, Taxi Härnösand, WeTaxi i Ånge och Örntaxi i Örn­sköldsvik är nu mitt uppe i en prövningens stund där det mesta ställs på sin spets.

Taxiföretagen har ett avtal med regionens kollektivtrafikmyndighet Din Tur, om att köra färdtjänst och sjukresor. Avtalet är glasklart: ”Din Tur Kundcenters uppgift är att ta emot beställningar, samordna dessa och fördela köruppdrag till trafikföretagen.” *

Det innebär att Din Tur ska beställa transporterna hos trafikföretagen som fördelar dem till sina förare. Konflikten ligger i att Din Tur, som planerar att gå över till ett nytt system, kräver att transporterna fördelas direkt till förarna, i stället för som avtalat via trafikföretagen.

Politikerna tiger
Till saken hör att Din Tur begärt in anbud på ett system som kan fördela körningarna till beställningscentralerna, ändå väljer de att trotsa avtalet och gå förbi beställningscentralerna. I november förra året meddelade Din Tur att det nya systemet skulle tas i drift den första februari. Taxiföretagen försökte förgäves få till en dialog med Din Tur, men fick endast till svar att det nya systemet skulle införas. Taxiföretagen och Svenska Taxiförbundet vände sig då till den politiskt valda direktionen för kollektivtrafikmyndigheten och påtalade att Din Tur begår ett avtalsbrott. Vi möttes dock av tystnad och senare av stämning där taxiföretagen hotades med viten i en storleksordning som skulle framkalla konkurser på bara några dagar.

Din Tur har hävdat att myndigheten ska besluta om den tekniska lösning som är bäst för dem, men nonchalerar helt den otvetydiga skrivningen i avtalet. Nu ligger fallet i tingsrätten för ett avgörande, som väntas vilken dag som helst.

Avtal ska hållas
För taxiföretagen är det en självklarhet att i möjligaste mån anpassa sig och lyssna på kunden. Men, när det som i detta fall, finns ett anbud med överenskomna villkor i ett underskrivet avtal, då är det svårt att se något annat alternativ än att ”Pacta sunt servanda” - avtal ska hållas! Om det blir fritt fram för en part att köra över sina motparter, då undermineras avtalet som affärsinstrument. Och det kommer att drabba fler branscher än taxi, snarast hela samhället.

Om Din Tur ges fritt fram att gå förbi beställningscentralerna mister dessa kontrollen av sina förare. Det skulle hindra taxiföretagens möjligheter att utföra andra resetjänster som privatresor och flygtaxi mm som är viktiga för företagens överlevnad. Detta har framförts till Din Turs politiker, utan annan reaktion än hot om astronomiska böter. Därför har det varit viktigt för Svenska Taxiförbundet att stötta taxiföretagen i Västernorrland mot detta avtalsbrott.

Något tydligare exempel på en avgörande uppgift för en branschorganisation har jag sällan upplevt. Det handlar om att respekteras som bransch och affärspart.

*(Bilaga 2, sid 2. ”Trafikföretagen” är enligt partsbeskrivningen de beställningscentraler som skrivit på avtalet, uppräknade ovan.)


Svenska Taxiförbundet, besöksadress: Karlavägen 83, 114 59 Stockholm, 08-566 21 660, info@taxiforbundet.se

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår