Annons:

Avtalsuppföljning är ett viktigt steg för nästa affär.

Trepartsmodell. Större gemensam nytta uppnås ju tätare parterna samarbetar.

Att tala med varandra lönar sig

Artikel

Verkligheten är bister. Upphandlingarna av färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar handlar i stora delar av Sverige om ”att vara eller inte vara” för våra medlemmar. Beslut om tilldelning ska egentligen grundas på en sammanvägning av pris och kvalitet med mera. Men principen om ”lägsta pris” är förhärskande, retorik och politik till trots. Finns det då ingen annan framtid för upphandlingar av resetjänster med taxi än ”race to the bottom” och överprövningar?

Min styrelsekollega Anders Malmqvist har en tankeväckande metod. En modell som visar att såväl beställaren, färdtjänstkunderna som taxi har gemensamma intressen.

Ett exempel är ”tidsfönstret”, hämtat från skol- och omsorgskörningar i en storstad. Trafikföretagen hade inte tillräckligt med fordon och förare för att i detalj passa alla tidpunkter då eleverna skulle anlända till sina ”arbetsplatser”. Detta var således ett gemensamt problem för alla tre parter, skolorna/eleverna, beställaren och trafikföretagen. Dialogen dem emellan utmynnade då i att ett ”tidsfönster” fastställdes under vilken tid eleverna skulle anlända och trafikföretagen gavs ”tolkningsföreträde” att planera trafiken. Det resulterade i att det behövdes färre fordon, trafikföretagen kunde utnyttja sin kapacitet fullt ut och ekonomin blev bättre för såväl trafikföretagen som beställaren.

Nästa exempel är från ett avtal med specialfordon/rullstolsbussar i en större förortskommun. Serviceresorna drog över den anslagna budgeten. I dialog med den upphandlande kommunen fick trafikföretaget möjlighet att se över beställningarna. Trafikföretaget kunde då bättre ”matcha” utbud och efterfrågan med följden att avsevärt färre fordon behövdes, kapaciteten nyttjades bättre och budgetproblemen minskade.

Betydelsen av dialog

Dessa exempel visar betydelsen av att upprätthålla en god dialog mellan berörda parter för en gemensam diskussion om bästa vägen framåt. Med kunskap om varandras förutsättningar och särskilt drivkrafter kan man undvika att låsta positioner uppstår. Det är då man kan nå bättre resultat, bättre gemensamma resultat.

Grunden för att få till stånd sådana diskussioner är ett moment som försummas av alla parter; avtalsuppföljningen. Detta framkom bland annat i ett seminarium under Persontrafik 2022. Avtals­uppföljningar är viktiga under såväl avtalstiden som när nästa upphandling ska förberedas. Det bör vara angeläget för beställaren att nå upp till ställda politiska mål och att de olika grupper resenärer som berörs ska bli nöjda.

Det finns goda exempel på hur den gemensamma nyttan kan öka. Såväl resenärer, beställare och taxiföretag behöver fler sådana exempel.


Trepartsmodell. Större gemensam nytta uppnås ju tätare parterna samarbetar.

Annons:
Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår