Annons:
Annons:

Taxiförbundets medlemmar tar inte in vilka förare som helst. Vi har intervjuer och förarutbildning, ibland också krav på tidigare förarerfarenhet, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Foto: Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet Informerar: Seriös taxi står upp för säkerheten

Artikel

TV 4:s ”Kalla Fakta” sände nyligen fyra program bland annat med titlar som ”Inlåst”, ”Spökföraren”, ”Förarna utan spärrar” och ”Sveriges farligaste taxi”. Det handlade om allvarliga övergrepp mot taxikunder hos två app-företag, som inte är anslutna till Svenska Taxi­förbundet. ”Kalla Fakta” visar också på Transportstyrelsens ineffektivitet med att återkalla taxiförarlegitimation och taxitillstånd, trots att domarna som fällts var klara och tydliga. Men allvarligast var kundernas hjärtskärande berättelser om överfallen. Dessutom fläckar missför­hållandena seriösa yrkesutövare inom en hel bransch.

Text Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

Detta är inte taxi! Svenska Taxiförbundet ställer stora anspråk på medlemsföretag­en. ”Seriös taxi” är inte bara en etikett, det är höga krav på kundbemötande, korrekta affärsmetoder samt utfästelse om att göra rätt för sig gentemot stat, regioner och kommuner. Våra medlemskrav har nyligen stramats upp härvidlag.

Seriös taxi

Beställningscentraler inom vår seriösa taxinäring tar ansvar för kundens hela reseupplevelse. Vi vet att taxi måste vårda sitt varumärke genom att erbjuda kvalitet och säkerhet, allt som oftast ett krav för att teckna avtal om färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor m m. Det innebär en gedigen vilja att också använda de praktiska verktyg som finns för att säkerställa kvaliteten ända fram. Omsorgen om kvalitetsarbetet får inte kompromissas bort för att sysselsätta olämpliga taxiförare.

Våra medlemsföretag ska vara anslutna till tjänsten BKY (behörighetskontroll för yrkestrafik) som omgående ger information om en taxiförarlegitimation eller ett taxitillstånd återkallats. Våra beställningscentraler åtgärdar detta direkt, antingen genom att automatiskt eller också ma­nuellt spärra ”inloggningen”. Den spärren går inte att ”snacka sig ur”.

Gedigna varumärken

Taxiförbundets medlemmar tar inte in vilka förare som helst. Vi har intervjuer och förarutbildning, ibland också krav på tidigare förarerfarenhet. Det är inte ovanligt att våra beställningscentraler tar egna utdrag ur belastningsregistret.

Medlemmar i Svenska Taxiförbundet ska tillämpa kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

Decennier av samlad erfarenhet, inte minst dryga 30 år av avreglering, har utvecklat den seriösa taxinäringen till de affärsaktörer de är idag. De ackumulerade kunskaperna har skapat aktiebolag som den mest effektiva driftformen för central­en där transportörerna (eller ”åkerierna”) ofta är aktieägare, men framför allt utför trafiken genom transportöravtal med centralen. Därmed är beställningscentralen ”ansiktet mot marknaden”. Det är en tydlig organisation, som går att kontakta såväl per telefon som per mejl, som tar emot kundsynpunkter och förhandlar om avtal.

Vi har gedigna varumärken som formar bilden av taxi. Men däremot har plattformsföretagen ett internt arbete att göra och frågor att besvara.

Annons:
Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons: Annons:

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår